Közérdekű adatok

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a Magyar Posta Zrt. honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

A közérdekű adat internetes megjelenését meghatározó további jogszabályok:

- a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályairól szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

- a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

 

Közadatkereső logo

Adatigénylés

A Magyar Posta Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok, illetve közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet igényt benyújtani.

Az igény benyújtható:

 • e-mailban: kozadat@posta.hu
 • levélben: Magyar Posta Zrt. Törzskari Főigazgatóság Hatósági Kapcsolatok Osztály 1540 Budapest
 • faxon és telefonon az ügyfélszolgáloton keresztül: a +36-46-620-136 faxszámon, és a +36-1-767-8282 telefonszámon.
 • személyesen: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. címen a közadatfelelősnek.

Bővebb információt a Tudnivalók a közérdekű adatok igényléséről tartalmaz.

Különös közzétételi lista

 • Cégnyilvántartási adatok (cégbíróság, cégjegyzék)
 • Ügyfélszolgálat
 • Beszámoló a minőségeredményekről és a panaszkezelésről
 • Tanúsítvány az átfutási idők teljesítéséről
 • Általános szerződési feltételek, díjszabás
 • Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat

Tovább

egyedi közzétételi lista

 • Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés
 • Beszámoló minőségkövetelmények teljesítéséről
 • Irányítószám adatbázis
 • Éves jelentés az elért energiamegtakarítási eredményekről
 • Éves környezetvédelmi jelentés

Tovább